Zašto izabrati Nalgesin S?

Zašto izabrati Nalgesin® S?

Nalgesin® S je lek protiv bolova koji pruža brojne prednosti.

Brz početak delovanja

BRZ POČETAK DELOVANJA
Aktivni sastojak leka Nalgesin® S je naproksen (u obliku natrijumove soli). On se brzo razlaže i omogućava brzo rešenje za bol.

Dugotrajno dejstvo

DUGOTRAJNO DEJSTVO
Naproxen je jedinstven zato što ima dug poluživot, čime se omogućava dugotrajno rešenje bolova koje može da traje od 8 do 12 sati.

Antiinflamatorno dejstvo

ANTIINFLAMATORNO DEJSTVO
Naproksen je nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lek (NSAR). On sprečava stvaranje prostaglandina, koji učestvuju u nastanku bola i upale. Više informacija saznajte ovde.

Bezbednost

BEZBEDONOSNI PROFIL
Povoljan bezbedonosni profil naproksena je pokazan u brojnim komparativnim studijama. Studije su pokazale da naproksen ima najpovoljniji bezbednosni profil u NSAR grupi za kardiovaskularne pacijente.

Antipiretičko dejstvo

ANTIPIRETIČKO DEJSTVO
Kao i drugi nesteroidni antireumatici, Nalgesin® S snižava i povišenu telesnu temperaturu.

Nalgesin S, 10 tableta kutija

Koja vrsta bolova može da se leči lekom Nalgesin S?

Kako se uzima lek Nalgesin® S?

Nalgesin® S mogu da uzimaju odrasli i deca starija od 12 godina.
Uobičajena doza je 1 tableta na 8–12 sati. Ako je bol jak, možete prvo da uzmete 2 tablete odjednom ili u razmaku od sat vremena.
Ne smete uzimati više od 3 tablete dnevno.

Više informacija o leku Nalgesin® S možete pronaći ovde.

Nalgesin tableta pada na natpis bol

Kada se uzima lek Nalgesin® S?

Kada uzimate Nalgesin® S, veoma je važno da ga uzmete NA VREME. Tako ćete ublažiti bolove dok još nisu previše jaki. Ako predugo oklevate, rizikujete da se bolovi pojačaju i samim tim budu teži za lečenje.

Više informacija možete pronaći ovde.

Kako se Nalgesin® S razlikuje od drugih lekova protiv bolova?

U sledećoj tabeli se porede aktivni sastojci iz različitih lekova protiv bolova koji se koriste za samostalno lečenje. Podaci se odnose na uobičajenu dozu.

  Naproksen-natrijum
(275 mg)
Nalgesin® S
Ibuprofen
(400 mg)
Acetilsalicilna kiselina
(500 mg)
Paracetamol
(500 mg)
Trajanje dejstva

8–12
sati

4–6
sati

4–8
sati

4–6
sati

Ko može da uzme lek Odrasli i deca starija od 12 godina Odrasli i deca starija od 12 godina Odrasli i deca starija od 12 godina Odrasli i deca starija od 12 godina Deca uzrasta između 6 i 12 godina
Doziranje

1

1 tableta na 8–12 sati, prva doza može da bude dvostruka
(2 tablete odjednom ili u razmaku od sat vremena)

½1

½–1 tableta
na 4–6 sati

12

1–2 tablete
na 4–8 sati

12

1–2 tablete,
najmanje 4 sata između doza

½1

½–1 tableta,
najmanje 4 sata između doza

Maksimalna dnevna doza

3 tablete
(825 mg)

• •
•

3 tablete
(1200 mg)

• •
•

8 tableta
(4000 mg)

• • • •
• • • •

8 tableta
(4000 mg)

• • • •
• • • •

4 tablete
(2000 mg)

• •
• •

Učestalost dnevnog doziranja

2 do 3 puta

3 puta

3 do 6 puta

4 do 6 puta

4 do 6 puta

Antiinflamatorno dejstvo

Gde se može kupiti lek Nalgesin S?

Nalgesin S u pakovanju koja sadrže 10 tableta može da se kupi bez lekarskog recepta u apotekama.

Česta pitanja

Koja vrsta bolova može efikasno da se leči lekom Nalgesin® S?

Nalgesin® S je sjajna pomoć u uklanjanju glavobolje, zubobolje, menstrualnih problema, bolova u mišićima i zglobovima, bola u leđima i bolova koji prate grip i prehladu. Njegovo antiinflamatorno dejstvo efikasno otklanja i manja reumatska stanja.
Nalgesin® S je namenjen za lečenje blagog do umerenog akutnog somatskog bola. Ako imate jake bolove ili ako traju više od 3 dana, ili ako potiču iz unutrašnjih organa, savetujemo vam da posetite lekara.

Da li Nalgesin® S ima antiinflamatorno dejstvo?

Nalgesin® S spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih i antireumatskih lekova (NSAR). Ima analgetsko i antiinflamatorno dejstvo, a pomaže i u snižavanju povišene telesne temperature. Više informacija saznajte ovde.

Da li Nalgesin® S snižava povišenu telesnu temperaturu?

Nalgesin® S spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih i antireumatskih lekova (NSAR). Ima analgetsko i antiinflamatorno dejstvo, a pomaže i u snižavanju povišene telesne temperature.

Zašto je Nalgesin® S pravi izbor za bolove tokom noći?

Nalgesin® S ima dugotrajno dejstvo koje je rešenje za bolove 8–12 sati i tako omogućava dobar san tokom noći, bez bola. Ako očekujete da će se bol nastaviti tokom noći (npr. bol u leđima, bol u zglobovima, menstrualni bolovi, zubobolja), obavezno uzmite Nalgesin® S pre odlaska na spavanje.

Da li se korišćenje leka Nalgesin® S preporučuje i za glavobolju i migrenu?

Nalgesin® S brzo i efikasno rešenje za glavobolju.

Zašto se bolovi moraju otkloniti na vreme?

Ako previše odlažete uzimanje leka, rizikujete da se bolovi pojačaju i samim tim budu teži za lečenje. Da biste ublažili bolove u slučaju da postanu veoma jaki, biće vam potrebna veća doza ili jači lekovi. Zbog toga je veoma važno da se Nalgesin® S uzme NA VREME i da se bolovi ublaže pre nego što postanu previše jaki.

Više informacija možete pronaći ovde.

Kako se uzima lek Nalgesin® S?

Uobičajena doza je jedna tableta. Prva doza može da bude dvostruka. Možete da uzmete dve tablete odjednom ili u razmaku od sat vremena.

Nalgesin® S ima dugotrajno dejstvo, tako da ćete možda morati ponovo da ga uzmete tek za 8–12 sati. Za osobe starije od 65 godina preporučuje se jedna doza na 12 sati. Ne smete uzimati više od 3 tablete dnevno.

Više informacija možete pronaći ovde.

Može li lek Nalgesin® S da se uzima tokom trudnoće i dojenja?

Ako ste trudni ili ako dojite bebu, posavetujte se lekarom pre nego počnete da uzimate bilo koji lek.

Naproksen se ne sme primenjivati tokom prvog i drugog trimestra trudnoće .Primena naproksena je kontraindikovana tokom trećeg trimestra trudnoće. Naproksen se izučuje u majčino mleko, stoga treba izbegavati kod pacijentkinja koje doje.

Da li se lek Nalgesin® S sme dati detetu?

Nalgesin® S mogu da uzimaju deca starija od 12 godina ili preko 50kg.

Koja je razlika između leka Nalgesin® S i drugih analgetika koji se nabavljaju bez lekarskog recepta?

U poređenju sa drugima analgeticima koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, Nalgesin® S ima duže delovanje, tako da možete da sačekate 8–12 sati pre nego što ga uzmete ponovo (ako uopšte bude bilo potrebe). Možete da uzmete samo 2–3 tablete dnevno, što smanjuje verovatnoću pojave neženjenih dejstava. Više informacija saznajte ovde.

Koje su najčešće interakcije sa drugim lekovima?

Interakcije sa nekim drugim lekovima mogu da dovedu do pojačanog ili smanjenog dejstva leka Nalgesin® S ili tih lekova.

Acetilsalicilna kiselina:
Kilinicki farmakodinamski podaci ukazuju da istovremena upotreba naproksena i acetilsalicilne kiseline duže od jednog dana može inhibirati dejstvo malih doza acetilsalicilne kiseline na aktivnost trombocita i ova inhibicija može potrajati i do nekoliko dana nakon prestanka terapije naproksenom. Klinički značaj ove interakcije nije poznat. Kombinacija sa drugim inhibitorima sinteze prostaglandina se ne preporučuje, zbog povećanog rizika od neželjenih dejstava kombinovane terapije i nedostatka dokaza o terapijskoj koristi. Naproksen može da pojača delovanje oralnih antikoagulanasa i heparina (povećan rizik od krvarenja zbog inhibicije agregacije trombocita).

Antikoagulansi:
Lekovi NSAIL grupe mogu da pojačaju dejstva antikoagulanasa kao sto je varfarin. Treba uzeti u obzir povećan rizik od pojačavanja dejstva sulfoniluree (antidijabetika koji se uzima oralno) uklanjanjem proteina plazme. Samo izuzetno velike doze leka naproksena mogu da izazovu simptome predoziranja tiopentalom i hidantoinima. Kada se probenecid daje istovremeno sa naproksenom, on povećava koncentraciju naproksena u plazmi i značajno produžava njegovo poluvreme eliminacije. Kada se naproksen upotrebljava u kombinaciji sa metotreksatom, uočeno je ozbiljno povecanje toksičnosti metotreksata. Mehanizam ove interakcije nije razjašnjen, a postoji mogućnost da je uslovljen smanjenjem renalnog klirensa metotreksata. Treba izbegavati terapiju kombinacijom naproksen-metotreksat. Kao sto je slučaj sa nekim lekovima iz ove grupe, ne može se isključiti da će naproksen smanjti natriuretsko dejstvo furosemida. Takođe je zabeležena i inhibicija renalog klirensa litijuma kada se upotrebljava u kombinaciji sa naproksenom, koja dovodi do povećanja koncentracije litijuma u plazmi. Takode, antihipertenzivno dejstvo propranolola i drugih blokatora beta receptora može biti smanjeno kada se primenjuju istovremeno sa naproksenom. Kao i sa drugim inhibitorima sinteze prostaglandina, naproksen moze da poveća rizik od oštećenja funkcije bubrega kada se daje istovremeno sa ACE inhibitorima. In vitro ispitivanja su pokazala da naproksen može da utiče na metabolizam zidovudina (AZT). Medutim, malo ispitivanje istovremene primene naproksena i zidovudina tokom 4 dana pokazalo je da nema značajnih promena koncentracije u plazmi zidovudina i njegovih glukuronidnih metabolita. Klinički značaj ove interakcije za dugotrajnu primenu ovih lekova nije poznat.
lnhibitori sinteze prostaglandina poput naproksena mogu da izazovu povećanu toksičnost ciklosporina na funkciju bubrega svojim delovanjem na bubrežne prostaglandine.

Kortikosteroidi:
u kombinaciji sa naproksenom povećavaju rizik od gastrointestinalnih ulkusa i krvarenja. Antitrombocitni lekovi i selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI):povećavaju rizik od gastrointestinalnog krvarenja.

Laboratorijske analize:
Savetuje se da se terapija lekom Nalgesin® S privremeno prekine 48 sati pre obavljanja testova funkcije nadbubrežne žlezde zato što naproksen može da izmeni rezultate nekih testova 17-ketogenih steroida. Slično ovome, naproksen može uticati na neke analize urinarne 5-hidroksiindolacetatne kiseline.

Može li se lek Nalgesin® S uzimati sa drugim analgeticima?

Zbog interakcija koje se javljaju, savetuje se da se Nalgesin® S ne uzima sa drugim analgeticima.

Da li se javljaju neželjena dejstva ako uzmem veće doze za otklanjanje veoma lakog bola?

Nalgesin® S je namenjen za lečenje blagog do umerenog akutnog somatskog bola. Ako imate jake bolove, ne savetuje se uzimanje većih doza. Preporučujemo vam da posetite lekara.

Kao i svi drugi lekovi, Nalgesin® S može da izazove neželjena dejstva, najčešće ona koja utiču na digestivni trakt i bubrege. Učestalost neželjenih dejstva zavisi od doze. Ako želite da smanjite rizik, koristite najmanje efikasne doze tokom najkraćeg mogućeg perioda.

Da li uzimanje leka Nalgesin® S može da dovede do zavisnosti?

Nalgesin® S spada u grupu neopoidnih analgetika, koji nemaju sedativno dejstvo, ne prouzrokuju zastoje u disanju i izazivaju samo veoma nizak stepen zavisnosti.

Nosilac dozvole za lek:
KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD,
Jurija Gagarina 26/V/II,
Beograd

Doziranje:
Uobičajeno doziranje je 1 tableta na svakih 8 do 12 sati.
Ukoliko je potrebno, kao početna doza se mogu uzeti 2 tablete, a ako simptomi i dalje traju može se uzeti još po jedna tableta nakon 12 sati. Ne sme se uzimati više od 3 tablete za 24 sata.Deca uzrasta iznad 12 godina sa telesnom masom preko 50 kg.

Način primene:
Lek Nalgesin® S se uzima oralno, najbolje tokom ili neposredno nakon obroka sa dosta vode ili mleka.

Obaveštenje
Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom, ili farmaceutom.

Krka, d. d.

Sva prava zadržana. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto